Modernizacja Al. Jerozolimskich Drukuj

Modernizacja Al. Jerozolimskich na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska, zadanie III – budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa.

  • przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
  • przebudowa kabli miedzianych,
  • przebudowa kabli światłowodowego.

Lokalizacja: Warszawa

Data ukończenia: październik 2012 roku