http://www.dawis.pl

Polish (Poland)
Usługi telekomunikacyjne PDF Drukuj


Zakres realizowanych usług

Firma DAWIS Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie sieci teletechnicznych, zarówno w warunkach miejskich (odtwarzanie nawierzchni, przeciski pod jezdniami, torami i ciekami wodnymi) jak i poza miejskich.

Roboty wykonujemy wg norm telekomunikacyjnych oraz dostosowujemy się do uwag naszych klientów.

Posiadamy profesjonalny sprzęt do budowy wszelkiego rodzaju sieci teletechnicznych w szczególności opartych na technologii optotelekomunikacyjnej.

Wykonujemy:


Budowy:

 • kanalizacji teletechnicznej

 • sieci światłowodowych

 • sieci rozdzielczych i magistralnych

 • sieci abonenckich

 • sieci komputerowych

Remonty:

 • kabli ziemnych

 • kanalizacji teletechnicznej

 • sieci napowietrznych

 • przełączalni

Montaż
i uruchomienie:

 • central abonenckich

 • instalacje abonenckich urządzeń radiowych NMT


Zapewniamy:

- krótkie terminy realizacji

- bardzo dobrą jakość wykonanych robót

- pełną, kompleksową obsługę klientów w sprawach formalnych i budowlanych