http://www.dawis.pl

Polish (Poland)
Remont i wyposażenie istniejącego obiektu PDF DrukujRealizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

 

Zamawiający

„DAWIS” Sp. z o.o.

Tytuł projektu

RPMA.06.02.00-14-094/13-00

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI NA MAZOWSZU

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI „Turystyka” w ramach RPO WM.

Tryb wyboru

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 70 Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia

REMONT I WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU.

1. Naprawa, uzupełnienie ubytków  i ułożenie tynku mineralnego na elewacji - 320 m2
2. Montaż (wymiana lub malowanie) stolarki okiennej – 11 szt.,
3. Ułożenie płytek ceramicznych na podłodze – 115 m 2
4. Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach – 150 m 2
5. Ułożenie wykładzin dywanowych – 95 m 2
6. Ułożenie płyt kartonowo-gipsowych na ścianach i sufitach – 260 m 2
7. Malowanie ścian wewnętrznych – 540 m2
8. Wykonanie przyłączy i montażu:
a/ WC – 5 szt
b/ umywalki – 5 szt.
c/ lustra z oświetleniem – 5 szt.,
d/ kabiny prysznicowe – 3 szt.,
9. Zabudowy systemowe:
a/ systemowa zabudowa kabin WC -  2 szt.,
b/ systemowa zabudowa pryszniców – 2 szt.,
c/ szafki łazienkowe – 8 szt.
10.  Zakup mebli kuchennych – 1 komplet,
11. Montaż stalowej klatki schodowej zewnętrznej o szerokości biegu 100 cm z dwoma spocznikami i dwustronnymi poręczami.
12. Zakup i dostawa telewizorów – 6szt.
13. Zakup i dostawa łóżek dwuosobowych – 6szt.
14. Zakup i dostawa szafek nocnych – 6 szt.
15. Zakup i dostawa stolików – 6 szt.
16. Zakup i dostawa krzeseł – 12 szt.
17. Zakup i dostawa stołu do kuchni na 8 os – 1 szt.
18. Zakup i dostawa krzeseł do kuchni – 8 szt.
19. Zakup i dostawa dostawki rozkładanej – 1 szt.
20. Zakup i dostawa garderoby – 1 szt.
21. Zakup i dostawa lodówki – 1 szt.
22. Zakup i dostawa zmywarki do naczyń – 1 szt.
23. Zakup i dostawa kuchenki mikrofalowej – 1 szt.
24. Zakup i dostawa kuchenki – 1 szt.
25. Zakup i dostawa sprzętów dla dzieci – mini plac zabaw

Całość prac dotyczy zakupu/wykonania, dostawy niezbędnych materiałów i montażu wszystkich elementów zawartych w ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje i dokumentacje jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00

Miejsce inwestycji

Ul. Św. Barbary 2, Granica k. Nowa Wieś 05-806

Doświadczenie wykonawcy

Dostawca powinien posiadać ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

Oprócz tego dostawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

W celu wykonania prac określonych w niniejszej ofercie wykonawca oświadczy że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]

Wymagany okres i warunki gwarancji

Dostawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.

Czas realizacji

Czas trwania dostawy i montażu nie przekroczy terminu 31.12.2014.

Kryterium oceny

100 % cena - Na każdą ze składanych części inwestycji. W przypadku złożenia więcej niż jedna oferta z tą samą ceną decydować będzie okres zaproponowanej gwarancji.

Wadium

Nie przewidziano

Miejsce składania ofert

Pruszków ul. Staszica 1 05-800

Termin składania ofert

14.07.2014 g. 12.00

Termin ogłoszenie wyboru wykonawcy

Otwarcie ofert oraz wybór wykonawcy nastąpi w dniu 14.07.2014 Do godz. 13.00

Możliwość składania ofert częściowych

Nie

Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres Pruszków ul. Staszica 1 05-800 lub elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Osoba do kontaktu

Monika Mońko

adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 22 759 91 91 wew. 140